Attraktiv och hållbar arbetsgivare – uppmuntra hälsa och miljö

Många arbetsgivare väljer att erbjuda förmåner för att visa sin uppskattning till befintliga personal och för att attrahera nyanställda.

Att ta hand om sin personal och att arbeta med sitt varumärke för att såväl behålla och attrahera ny personal, är viktigare och mer aktuellt idag än någonsin tidigare. Ett led i detta arbete är att erbjuda sina anställda attraktiva personalförmåner, som både är uppskattade och ligger i linje med arbetsgivarnas och kommunens arbete inom t.ex. miljö, hälsa och hållbar utveckling. Samtidigt vill man kunna mäta att förmånerna som erbjuds är attraktiva och verkligen leder till hållbarhet.

Lösningen är en kostnadsfri förmånsportal – Ecochange

Vi har i mer än 20 år erbjudit populära förmåner, till både privata och offentliga kunder och har lyssnat på feedback på vad våra kunder och även andra, skulle vilja ha i en förmånsportal och hur de vill att det ska skötas. Detta har vi tagit fasta på, och det ingår i ECOCHANGE förmånsportal. Den är vad den låter som, en hållbar, ekonomisk och smart löneväxling som gynnar miljön och de anställdas hälsa. Ni väljer om ni vill erbjuda bara Förmånscykel eller fler förmåner.

Det som är unikt med vår portal är att det inte är någon fast månadsavgift per anställd för att nyttja denna portal, vilket vi är ensamma om på marknaden. Vi arbetar även aktivt med att marknadsföra er som arbetsgivare och valda förmåner som ni erbjuder – så att era anställda verkligen ser att ni har tagit fram ett bra och hållbart erbjudande till dom.

En hållbar generation med nya krav på förmåner

Ekonomi
Förmånerna ska vara ekonomiska, lättöverskådliga och innebära en skillnad.

Ekologi
Förmånerna ska innebära en skillnad och därmed en långsiktigt smart och intelligent hållbar förbättring för miljön.

Där kommer våra personalförmåner in i bilden. Vi erbjuder er som arbetsgivare ett unikt sätt att erbjuda er personal smarta förmåner som gör skillnad. Både för miljön, hälsan och i såväl den anställdes som er plånbok.


Molntjänst – snabbt igång ingen dyr implementation
Vår portal har ingen lång eller dyr implementation, utan är en molntjänst som kan öppnas dagen efter beslut. Ecochange kräver minimal administration för er utan att ni tappar kontrollen och kan med fördel visas vid nyanställningar och utvecklingssamtal med era anställda.

N0lladmin – utan fast kostnad
Med över 23 års kontinuerlig erfarenhet av personalförmåner via bruttolöneavdrag och totalt över 500 genomförda kundleveranser, så har vi byggt upp ett system som vi stolt kallar ”N0lladmin”. Det är precis som det låter en lösning som avlastar er maximalt under projektet. Vi sköter all hantering och framtagning av erbjudandet – utan någon som helst extrakostnad för er som kund.

Vårt unika sätt att erbjuda och hantera förmåner är hemligheten bakom konceptet. Andelen medarbetare som väljer en förmån via oss är betydligt högre än jämförbara alternativ.

Istället för att välja en rabattportal med fast kostnad per anställd utan att veta utfallet, så kan NI erbjuda bevisat intressanta förmåner som verkar mot era hållbarhetsmål till era anställda – utan kostnad och risk. Att vi som leverantör också erbjuder den för branschen unika helheten med både leverans av förmånen och själva hanterar all administration ger långsiktig trygghet.


Läs mer om Ecochange portal:
Ecochange portal