visning örebro 2
Ecochange Förmånscykel – vår erfarenhet Er trygghet (och inte minst viktigt flest medarbetare som börjar cykla)

Förmånscykel är så mycket mer än en leverans av cyklar och tillbehör. Att erbjuda ett stort antal anställda en populär förmån som attraherar och intresserar, kan medföra en administrativ belastning och en betydande ekonomisk risk. Det finns vissa strategiska och praktiska delar som är viktiga att tänka igenom inför erbjudandet. Delar som man måste ha genomfört många förmånscykelprojekt för att känna till och därmed ha en fungerande lösning på.

Fråga en löneadministatör eller HR-chef som arbetade med erbjudandet Hem-PC (1998 – 2006) vad de känner inför en löneväxling med bruttolöneavdrag? Om de har erfarenhet av något som i många fall inte var genomtänkt hela vägen? Med nytt koncept och ibland oerfarna leverantörer? En treårig lösning som inte hade en tydlig och smidig administrativt process – där ansvaret landade helt i knäet på er som arbetsgivare?

Ecochange hjälper er i hela den processen. Med en tydlig och beprövad lösning – tack vare över 20 års erfarenhet och över 45 000 levererade Förmånscyklar och 30 000 Förmånsdatorer – helt anpassad för offentlig sektor och stora arbetsgivare, kan ni förvänta er stöd hela vägen utan överraskningar. Så att ni enbart behöver fokusera på alla fördelar med ökad cykling och nöjda medarbetare.

Vi har unik kunskap kring detta, det var vi som uppfann och lanserade Förmånscykel som konceptet 2015 och som idag är implementerat, driftsatt och används av mer än 55 stora och offentliga kunder, varav många är bland Sveriges största offentliga arbetsgivare. Väljer ni oss som partner i projektet vet ni att ni får en lösning som håller – hela vägen.

Våren 2015     – Ecochange uppfinner och lanserar förmånscykel
Hösten 2015   – Flera kommuner har redan lanserat förmånscykel med mycket lyckat resultat
Hösten 2016   – Över 100 000 medarbetare har tagit det av förmånen
Hösten 2017   – Över 20 000 förmånscyklar har levererats sedan starten
Våren 2018     – Över 40 kommuner, regioner och myndigheter samarbetar med Ecochange
Våren 2018     – Ecochange genomför 6e leveransomgången förmånscyklar till våra första kunder. En del har nått över 30 % cyklar bland personalen.
Sommar 2018 – Vi genomför och hanterar avtal som löper ut efter tre år. Det sker enligt marknadsvärde och Ecochange hanterar allt.
Hösten 2018   – Ecochange har 14 medarbetare som hjälper kunder och medarbetare från Skåne upp till Norrland.
Våren 2019     – Över 30 000 levererade förmånscyklar.
Hösten 2019   – Över 50 kommuner och regioner är vår kund
Våren 2020     – Ecochange har genomfört över 350 leveransprojekt och levererat över 40 000 förmånscyklar. Även under brinnande Coronapandemi.
Sommar 2020 – Vi har hanterat mer än 15 000 förmånscyklar vars hyrestid löpt ut. Ecochange har hanterat hela processen utan obehagliga överraskningar. Nöjda medarbetare, många väljer en ny förmånscykel.

Sedan starten har vi tillsammans med våra kunder genomfört över 350 leveransprojekt av just Förmånscykel och hanterat tusentals administrativa ärenden åt våra kundernas löneavdelningar. Den erfarenheten har ni med från start – innan ert första projekt initieras.

Största faran med Förmånscykel är om er leverantör hamnar på obestånd under den långa avtalstiden.
Cykelbranschen är under omvälvning och flera stora aktörer har under kort tid gått i konkurs – det är tyvärr en reell risk och potentiell betydande kostnad för er som kund. Samtidigt så är det många som inspireras av att erbjuda en egen lösning av förmånscykel, utan att kanske ha den långsiktiga ekonomin, eller förståelsen för alla kostnader som kan uppkomma under långa avtal.
Leverantören är den som står för all administration, tar tillbaka cyklar när medarbetare slutar, garanterar tre års garanti på cyklarna m.m. Händer det något med leverantören så får ni som arbetsgivare ta över allt detta ansvar, oavsett om det är netto eller bruttolöneavdrag.

Ecochange är ett erfaret bolag, har en mycket stabil ekonomi och outsourcar inte administration m.m. till 3e part. Väljer ni oss har ni trygghet, erfarenhet och en långsiktig samarbetspartner – hela vägen.

Sist men inte minst – vi har i jämförelse med andra aktörer och leveranser bevisligen flest valda cyklar per projekt. Medarbetarna hos våra kunder uppskattar såväl vår prisbild, sättet att erbjuda cyklarna och den unika tryggheten i upplägget. I slutändan är det alltid medarbetaren som avgör om de finner erbjudandet attraktivt och om ni jämför med andra, fråga hur stor andel som faktiskt valt en förmånscykel. Väljer ni Ecochange så väljer i normalfallet upp emot 30 % av medarbetarna en cykel via sin arbetsgivare.

“Självklart blir det lite mer arbete inför den första beställningsperioden när förmånen ska introduceras och marknadsföras internt. När det jobbet är gjort flyter allt på väldigt smidigt och vi behöver inte lägga mycket tid alls på administration i projektet. Undantaget den löpande löneadministrationen som hela tiden finns där. Många frågor och funderingar har vi även kunnat bollat vidare till Ecochange”.

Olle Gustafsson, projektledare Jönköpings kommun – över 4 000 levererade förmånscyklar