Administrativ specialist med passion för Ecochangeing

Vi är ett affärsområde inom LAN Assistans som grundades 1984. ECOCHANGE har 20 års erfarenhet av att erbjuda kostnadsneutrala, smidiga, trygga och förmånliga personalförmånslösningar till företrädelsevis offentliga kunder. Alltid med den anställdes upplevelse i fokus och minimal administration för våra kunder.

Nästan 200 000 medarbetare inom offentlig använder ECOCHANGE idag
Vi finns i Norrköping och Linköping med samarbetspartner på olika order i landet. Vi har många kunder som använder vår kostnadsfria portal där vi är marknadsledande inom offentlig sektor i Sverige. Ecochange har genomfört över 100 stora projekt coh många av våra samarbeten har pågått i långt mer än tio år – vi utvecklas tillsammans med våra kunder.

Hållbar partner
ECOCHANGE tror på socialt samhällsansvar och förutom satsningar på förmåner som gör skillnad, så anställer vi gärna ungdomar och stöttar ideella föreningar som gör viktiga insatser. Vi har själva över 15 medarbetare som hjälper våra kunder under hela projektet.

Vi är trippel A-ratade och omsatte 2016 över 130 miljoner kronor, 2017 143 miljoner och bokslutet 2018 pekar på en fortsatt ökning. 2019 räknar vi räknar med en fortsatt kraftig tillväxt med våra efterfrågade personalförmåner.

Vill Ni verkligen öka cyklandet eller satsa på din personals aktivitet – och få alla de positiva effekterna som följer med det? Låt oss ta ett förutsättningslöst och hållbart Skypemöte så berättar vi mer.

 

Redan innan vi satte igång fanns det ett tryck från medarbetarna som visade stort intresse och nyfikenhet kring erbjudandet. Nu har vi hittills haft två beställningsomgångar med över 11 procent av de anställda som valt förmånscykel, och intresset fortsätter att hålla i sig.
Sara Jonsson, projektledare Örebro kommun med över 2 300 förmånscyklar