trygghet

Ecochangeing – att nå en förändring, våga tänka nytt, tänka på helheten och den långsiktiga effekten

Att öka antalet som cyklar är bra och viktigt, det håller nog de flesta med om. Men problemet var att det inte funnits en lösning som varit tillräckligt attraktiv, förmånlig eller lockande tidigare. Vare sig för arbetsgivare eller medarbetare.

Utfallen i projekt där man tydligt har mätt hur mycket cyklar det sålts eller faktiskt de anställda nappat på visar att ambitionen kontra arbetsinsatsen inte står i proportion. Där kommer t.ex. Ecochanges Förmånscykel in i bilden – vår lösning är ett bevisat fungerande verktyg som ger både nöjda medarbetare och framförallt snabbt fler som cyklar.

Tidningen Vision intervjuar Västerås Stad om sin satsning:
Förmånen som fick personalen på rull

Statistik från ett par av våra kommuner som har över 1 000 Förmånscyklar ute
– 71 % av de som valt en Förmånscykel använder den för arbetspendling
– 81 % hade inte tänkt att välja en cykel alls innan frågan kom
– 41 % känner att Förmånscykel förändrat deras resande och känner redan effekt på hälsan
– 70 % kvinnor väljer Förmånscykel

Detta är fantastiska siffror men visar på genomslaget som att erbjuda de anställda en cykel har.

Bruttolöneavdrag har många fördelar, samtliga aktörer inom personalförmåner på marknaden föredrar bruttolöneavdrag, där så är möjligt.

Varför är det så – förutom tryggheten, enkelheten och att det blir förmånligt?

– Ni som arbetsgivare har all kontroll över avtalet och de anställda.
– Där förmånsvärdet är attraktivt (som på t.ex. Förmånscykel), så är bruttolöneavdrag klart förmånligast i jämförelse med t.ex. nettolöneavdrag. Jämför procentuellt utfall i valda cyklar i erbjudanden med bruttolöneavdrag kontra nettolöneavdrag. Det visar vad medarbetaren tycker är bäst.
– Förmåner som är till för hälsa, kompetens och miljö – blir möjliga att behålla vid långtidssjukdom.
– När den anställde blir föräldraledig kan ni som arbetsgivare låta dem behålla förmånen.
– Med rätt administrativ support, så blir inte belastningen för er som arbetsgivare hög.
– Ni som arbetsgivare hyr bara så många cyklar som medarbetarna önskar.
– Ni behöver inte tänka på någon avskrivning, efter hyresperioden så erbjuds medarbetaren att köpa loss cykeln till dåvarande marknadsvärde, eller lämna tillbaka den utan kostnad. Ni som arbetsgivare tar inget ansvar för det ena eller andra. Tryggt, smidigt och enkelt.

Allt är inte bara pengar – men visst känns det skönt när erbjudandet både är bättre ekonomiskt och och ekologiskt hållbart? De anställda uppskattar sin arbetsgivares incitament och vill själva vara med på resan. Erbjud Ecochangeing – och dina anställda kommer uppfatta er som en modernare arbetsgivare.